skip to content »

www.gazetaperekrestok.ru

Timeline ng pagdating ng mga islam

timeline ng pagdating ng mga islam-19

Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan, at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila. 3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

timeline ng pagdating ng mga islam-66

ZION – THE CITY OF DAVID 2 Samuel 5:7 Nevertheless David took the strong hold of : the same is the city of David. ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION No compulsion is to be on them. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA. 7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God. ***************************** MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. 4:6) DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS GENESIS Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan], upang tumanglaw kung gabi. ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!! SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA). ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.) 16. 6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools. PROOF #1 PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!! https://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism 3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!! THE VALLEY OF BACA Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7) 1 How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts! THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!! English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas.

NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT? ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA). 2 Chronicles 5:2 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. PRE-ISLAMIC ERA ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON WHERE IS PARAN OR PHARAN? No one is to force them to travel or to oblige them to fight. If a female , it is not to take place without her approval. LUCAS Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.

IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA 23. TYPE THE EARTH COORDINATES IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA: (TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX) EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994 SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!! NOT DESERT Psalm 84:5-7 King James Version (KJV) 5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld. QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION? ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS ACTS 36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.” EXAMPLE: ACTS 13:4 Dahil [isinugo ng Espiritu Santo], sina [Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. MAHIRAP MANG TANGGAPIN PERO ANG PINATAY AT INALAY PALA AY HINDI NAGPAPATAY NG ANAK KUNDI INALAY NIYA ANG KANYANG SARILI.

ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS. 12 O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. The , but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. 58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, KUNG TUNAY KAYONG TAGA-SUNOD NI ABRAHAM DAPAT PINANIWALAAN NINYO AKO SABI NIYA.

1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [ Kadesh and Shur; , [[Kadesh and Shur;]]]] and he sojourned in WHERE IS GERAR? (you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO) WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY ISLAM DEBATER ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATE GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL) BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE A TAMARISK TREE!!

GENESIS 20:1 א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר.

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.